Disclaimer

Hepo carcleaning en de aan haar aanverwante relaties kunnen op generlei wijze aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die voortvloeit uit onjuiste informatie op en/of gebruik van deze website.

Hepo carcleaning plaatst en onderhoudt met de grootste zorg, haar informatie, in de huidige staat, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook. Hieronder vallen o.a. garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid, en het up to date zijn van de informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de gegevens op deze site.

Zonder schriftelijke toestemming van Hepo carcleaning mag niets van deze site worden overgenomen.

Hepo carcleaning en de aan haar aanverwante relaties zijn niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op deze website of enige hieraan gelinkte websites, behoudens het geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website behoren toe aan Hepo carcleaning en de aan haar aanverwante relaties en zijn op deze site opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende eigendomsrechten.

Alle gebruikte merken behoren toe aan de rechtmatige eigenaren. Als u denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kunt u altijd contact opnemen met onze relatie marketing. Mocht een persoonlijke afbeelding bezwaar opleveren kunt u altijd contact opnemen met onze relatie marketing.

Hepo carcleaning behoudt zich het recht om ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website, en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.


Privacy

Hepo Carcleaning respecteert u privacy volgens de wet van het recht op privacy. Hieronder vindt u uitgelegd welke persoonsgegevens Hepo Car Cleaning zou kunnen verzamelen en hoe zij deze gegevens zou kunnen gebruiken.

Hepo Carcleaning verzamelt alleen die persoonsgegevens die u vrijwillig (via onze website of e-mail) verstrekt.

Hepo Carcleaning zal de gegevens die u verstrekt gebruiken om uw vragen te beantwoorden, de door u gevraagde informatie te bezorgen of uw opdrachten uit te voeren.

Indien u gegevens aan Hepo Carcleaning heeft verstrekt en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, vragen wij u (schriftelijk, ook via e-mail) contact met ons op te nemen.
Hepo Carcleaning zal uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming doorgeven aan derden.

De website van Hepo Carcleaning kan links naar andere websites bevatten. Hepo Carcleaning en haar aanverwante relaties zijn op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud of het privacy beleid van deze sites.Meer weten?

over ons & onze services?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op 
Het lijkt ons interessant om eens met u te sparren met een kopje koffie, over uw mogelijkheden, wat betreft onze diensten.

Hepo Car Cleaning
073-6214719

Thomas Edisonweg 59
5151 DH Drunen

2025 © Hepo Car Cleaning / Marketing - All Rights Reserved